28. Nov 2020 59. Göttinger Cross-Serie 2020/21 - Göttingen